Paramaribotickets.nl

PSA INFORMATIE EN ASSISTENTIE

Voor Personen met Surinaamse Afkomst (personen met een Surinaams paspoort of een ieder die tot in de derde generatie een Surinaamse voorouder heeft) geldt een beleid waarmee men, met een PSA document, vijf jaar lang naar Suriname kan reizen zonder visum of toeristenkaart. 

Voordelen van het PSA document 

Een persoon met een geldig PSA document:

heeft geen visum nodig voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname voor de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document. Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist.

Mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien.

Heeft de mogelijkheid binnen 6 maanden of bij verlenging van verblijf binnen 12 maanden zich in te schrijven als ingezetene.


Dit PSA document kan aangevraagd worden via de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname
De kosten hiervoor bedragen:
- Volwassenen vanaf 18 jaar: €100 
- Personen jonger dan 18 jaar: €50

Deze kosten voldoet u aan Suriname. 

Nova geeft u de mogelijkheid om u te assisteren bij de aanvraag voor het PSA document. De kosten hiervoor bedragen €30.
Wanneer u bij ons langskomt om de aanvraag in te dienen, neemt u dan deze documenten mee:

 • 1 (één) zwart-wit pasfoto
 • Een kopie van de personalia uit het geldige paspoort van de aanvrager
 • Bewijs van betaalde leges ad.
 • Een (gelegaliseerde) huwelijksakte, indien gehuwd
 • Bij minderjarigen: 
  • Gelegaliseerd bewijs van Gezag/voogdijschap 
  • Kopie  van de paspoortgegevens van de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger

Voor de aanvragers die zelf niet in Suriname geboren zijn, zullen de volgende extra documenten of bewijzen nodig zijn:
 • Een gelegaliseerde geboorteakte van de aanvrager
 • Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de ouder(s): 
  • Een geboorteakte van tenminste 1 (één) ouder die in Suriname geboren is  en/of een kopie van relevante documenten zoals,  eventueel een Surinaams paspoort, etc.
 • Indien de PSA aanvrager het recht op de PSA status ontleent aan de  grootouder(s): 
  • Een geboorteakte van tenminste 1 (één) grootouder die in Suriname geboren is  en/of
  • Een kopie van relevante documenten zoals, eventueel een Surinaams paspoort, etc.

Meer informatie over benodigde documenten vindt op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname. 
GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2024 by Nova Tours
Back To Top