Paramaribotickets.nl

Voorwaarden

ANVR:

Nova Vakantiereizen (KvK 34205573) is aangesloten bij de ANVR.  De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Klik hier voor het lezen en opslaan van de Aanvullende voorwaarden. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de specifieke voorwaarden uit de ANVR-Reizigersvoorwaarden die van toepassing zijn op jouw boeking, t.w. de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden en overige ANVR-informatie.

DOWNLOAD HIER DE ANVR REIZIGERSVOORWAARDEN

LEES HIER DE ANVR BAGAGE- EN VERVOERVOORWAARDEN

Wettelijke informatie: De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden.

MEER INFORMATIE OVER BASISRECHTEN KRACHTENS RICHTLIJN (EU) 2015/2302 >>

Aanvullende voorwaarden


De navolgende bepalingen zijn door Nova Vakantiereizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

DOWNLOAD HIER DE NOVA VAKANTIEREIZEN AANVULLENDE VOORWAARDEN


Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR):

Nova Vakantiereizen (KvK nr.  34205573) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via https://www.sgr.nl/wp/. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (https://www.sgr.nl/wp/reisorganisaties/garantieregeling/) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. 

Eigen bijdrage aan SGR
Sinds 1 februari 2021 betaalt iedere consument die een reis boekt bij een bij SGR aangesloten reisorganisatie € 5 per persoon per boeking. Jarenlang was garantie op uw geboekte vakantie gratis, maar ook na de coronacrisis moet het garantiefonds er voor u zijn, zodat u onbezorgd op reis kunt blijven gaan.
KLIK HIER VOOR DE SGR GARANTIEREGELING


SGRZ NV:

Dit is het zakelijke zusje van SGR. SGRZ is een garantiefonds voor de zakelijke markt.
Nova Vakantiereizen (KvK nr.  34205573) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via https://www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling (https://www.sgrz.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGRZ. Deze SGRZ Garantie houdt in dat de opdrachtgever ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis. 

KLIK HIER VOOR DE SGRZ GARANTIEREGELING

MEER INFORMATIE SGRZ.


Calamiteitenfonds:

Nova Vakantiereizen (KvK nr. 34205573) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

KLIK HIER VOOR DE CALAMITEITENFONDS GARANTIEREGELING


Better holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen.  
 
Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming.  Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindermisbruik, ook in het buitenland!

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children - ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl , ook als dit begaan is in het buitenland!
Meer informatie over het bestrijden van kindermisbruik is bij de reisleiding beschikbaar.

Privacy policy

Wij vinden jouw privacy belangrijk. Daarom hebben wij een privacy policy opgesteld om aan te geven op welke manier wij persoonsgegevens gebruiken. 

LEES HIER ONZE PRIVACY POLICY >>  GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2024 by Nova Tours
Back To Top